härnevi

Forkod
38133
Namn
härnevi
Län
Uppsala
-1887 huvuddelen i Västmanlands län, del (Ås) i Uppsala län, 1888 överfört Ås till Västmanlands län, 1888-1970 helt i Västmanlands län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Frösthult, 1923-05-01-1961 Torstuna, 1962- Simtuna.
Husförhörslängd
1691-.

Administrativ historik

Namn
Härnevi
Geo-id
38133000
Tid
0 - 9999