hassela

Forkod
213206
Namn
hassela
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastoratskod
11703
Pastorat
-1864 Bergsjö, 1864- (beslut 1851-12-22) eget.
Husförhörslängd
(1689), 1779-.

Administrativ historik

Namn
Hassela
Geo-id
213206000
Tid
0 - 9999