hässjö

Forkod
226203
Namn
hässjö
Indelning
1687 utbrutet Lögdö bruksförsamling, 1932-01-01 införlivat Lögdö bruksförsamling.
Län
Västernorrlands
Pastorat
1316 Hässjö och Tynderö, därefter -1920 Ljustorp, 1920-0501(beslut 1907-05-31 och 1919-12-19)-1931 Hässjö, Tynderö och Lögdö, 1932- Hässjö och Tynderö.
Husförhörslängd
1814-.

Administrativ historik

Namn
Hässjö
Geo-id
226203000
Tid
0 - 9999