håstad

Forkod
128109
Namn
håstad
Län
Skåne
Pastoratskod
70107
Pastorat
början av 1500-talet till synes moderförsamling, sedan -1933 Västra Hoby, 1933-05-01- Vallkärra.
Husförhörslängd
(1684), 1819-.
Arkiv
1723-05-25 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Håstad
Geo-id
128109000
Tid
0 - 9999