havdhem

Forkod
98084
Namn
havdhem
Län
Gotlands
Pastoratskod
120305
Pastorat
-1939 Havdhem och Näs, 1940 (beslut 1932-09-16 och 1938-05-13)-1961 Havdhem, Näs, Grötlingbo och Fide, 1962- Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte.
Husförhörslängd
1737-.

Administrativ historik

Namn
Havdhem
Geo-id
98084000
Tid
0 - 9999