hed

Forkod
190401
Namn
hed
Alias
Malma fjärding
Indelning
1593 utbruten ur Malma.
Län
Västmanlands
Pastoratskod
51504
Pastorat
1648(1620 på försök)-1961 eget, 1962- Hed och Gunnilbo.
Husförhörslängd
1715-.

Administrativ historik

Namn
Hed
Geo-id
190401000
Tid
0 - 9999