hedemora landsförsamling

Forkod
208300
Namn
hedemora landsförsamling
Indelning
omkring 1700 utbruten ur Hedemora, 1912 införlivat Norns bruksförsamling, 1961 uppgått i Hedemora.
Län
Dalarnas
Pastorat
fledemora (stadsförsamling).
Husförhörslängd
1660-1960.
Arkiv
från omkring 1820 åtskild bokföring, gemensam arkivförteckning med stadsförsamlingen.