hedesunda

Forkod
218004
Namn
hedesunda
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län, 1825-09-29 överfört Jörtsön (med Söderfors kyrkplats) till Söderfors (dock utan länsändring, fastän huvuddelen av Söderfors i Uppsala län), 1936-
Pastoratskod
11105
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Hedesunda
Geo-id
218004000
Tid
0 - 9999