hejdeby

Forkod
98032
Namn
hejdeby
Län
Gotlands
Pastoratskod
120204
Pastorat
-1928 Endre, 1928-05-01(beslut 1919-08-29 och 1927-06-09)-1961 Barlingbo, 1962- Roma.
Husförhörslängd
1720,

Administrativ historik

Namn
Hejdeby
Geo-id
98032000
Tid
0 - 9999