hejnum

Forkod
98013
Namn
hejnum
Län
Gotlands
Pastoratskod
120102
Pastorat
-1932 Hejnum och Bäl, 1932-05-01 (beslut 1919-08-29 och 1931-06-05)-1961 Källunge, 1962- Väskinde.
Husförhörslängd
1690-1894, 1923-
Arkiv
1940 brand, böcker 1875-1939 skadade, avskrifter i landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Hejnum
Geo-id
98013000
Tid
0 - 9999