helgarö

Forkod
48612
Namn
helgarö
Län
Södermanlands
Pastoratskod
40103
Pastorat
-1961 Fogdö, 1962- Vansö.
Husförhörslängd
1725-.

Administrativ historik

Namn
Helgarö
Geo-id
48612000
Tid
0 - 9999