helga trefaldighet

Forkod
38002
Namn
helga trefaldighet
Alias
Bondkyrka, Trefaldighet
Indelning
1544 införlivat Sankt Per, därefter utbrutet Uppsala (domkyrko), 1974-01-01 utbrutet Gottsunda.
Län
Uppsala
Pastoratskod
10102
Pastorat
-1621 eget, 1621-1806 Uppsala, 1806-1923 eget, 1923-05-01-1961 Helga Trefaldighet och Börje, 1962- eget.
Husförhörslängd
1682-.

Administrativ historik

Namn
Helga trefaldighet
Geo-id
38002002
Tid
0 - 1973
succ
Helga trefaldighet 38002000
1974 - 9999
succ
Gottsunda 38038000
1974 - 9999
Namn
Helga trefaldighet
Geo-id
38002000
Tid
1974 - 9999