helgesta

Forkod
48203
Namn
helgesta
Län
Södermanlands
Pastoratskod
40202
Pastorat
Helgesta och Hyltinge.
Husförhörslängd
1758-.

Administrativ historik

Namn
Helgesta
Geo-id
48203000
Tid
0 - 9999