helgona

Forkod
48000
Namn
helgona
Alias
Allhelgona, Kråkelunds pastorat
Indelning
1989-01-01 uppgått i Nyköpings Alla Helgona.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1559 även kallat Kråkelunds pastorat (Helgona, Nyköpings östra och Svärta), 1559-1561 Svärta, 1561-03-11- Helgona, Nyköpings östra och Svärta, senare under 1500-talet-1988 Nyköpings östra.
Husförhörslängd
1777-1988.