helgum

Forkod
228307
Namn
helgum
Indelning
senare delen av 1400-talet bildad.
Län
Västernorrlands
Pastoratskod
100405
Pastorat
-1835 Ramsele, 1836- eget. Husförhöfslängd: 1786-.

Administrativ historik

Namn
Helgum
Geo-id
228307000
Tid
0 - 9999