Angelstad

Forkod
78111
Namn
Angelstad
Län
Kronobergs
Pastorat
-1524 Angelstad och Ljungby, därefter en tid eget, sedan åter Angelstad och Ljungby, därefter -1919 Angelstad, Ljungby och Känna, 1919-05-01-1961 Ljungby, 1962- Annerstad.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Angelstad
Geo-id
78111000
Tid
0 - 9999