hellvi

Forkod
98011
Namn
hellvi
Län
Gotlands
Pastoratskod
120105
Pastorat
medeltiden eget, sedan Lärbro.
Husförhörslängd
(1737), 1796-.

Administrativ historik

Namn
Hellvi
Geo-id
98011000
Tid
0 - 9999