Angerdshestra

Forkod
68023
Namn
Angerdshestra
Län
Jönköpings
Pastorat
Bottnaryd.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Angerdshestra
Geo-id
68023000
Tid
0 - 9999