hemmesjö med tegnaby

Forkod
78007
Namn
hemmesjö med tegnaby
Indelning
1854 införlivat Tegnaby.
Län
Kronobergs
Pastoratskod
60407
Pastorat
-1853 Hemmesjö och Tegnaby, 1854-1961 eget, 1962- Östra Torsås.
Husförhörslängd
1718-.

Administrativ historik

Namn
Hemmesjö
Geo-id
78007001
Tid
0 - 1853
Namn
Tegnaby
Geo-id
78007002
Tid
0 - 1853
Namn
Hemmesjö med tegnaby
Geo-id
78007000
Tid
1854 - 9999
pre
Tegnaby 78007002
0 - 1853
pre
Hemmesjö 78007001
0 - 1853