hemse

Forkod
98076
Namn
hemse
Län
Gotlands
Pastoratskod
120304
Pastorat
-1933 Alva, 1933-05-01- (beslut 1919-08-29 och 1932-09-16)-1961 Rone, 1962- Alva.
Husförhörslängd
1744-.

Administrativ historik

Namn
Hemse
Geo-id
98076000
Tid
0 - 9999