hemsjö

Forkod
158209
Namn
hemsjö
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
31401
Pastorat
till 1700-talet Alingsås landsförsamling, sedan Alingsås (stadsförsamling).
Husförhörslängd
(1732), 1824-

Administrativ historik

Namn
Hemsjö
Geo-id
158209000
Tid
0 - 9999