hemsö

Forkod
228007
Namn
hemsö
Indelning
1845-11-12 utbruten ur Högsjö som kapellförsamling, 1871-03-17 annexförsamling.
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1897 Gudmundrå, 1897-02-01-1961 Högsjö, 1962- Säbrå.
Husförhörslängd
1847-1861.

Administrativ historik

Namn
Hemsö
Geo-id
228007000
Tid
1845 - 9999
pre
Högsjö 228002001
0 - 1844