herrberga

Forkod
58619
Namn
herrberga
Län
Östergötlands
Pastoratskod
20502
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Normlösa, 1962Veta.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Herrberga
Geo-id
58619000
Tid
0 - 9999