herrestad

Forkod
118100
Namn
herrestad
Län
Kristianstads
Länkar
Östra Herrestad

Administrativ historik

Namn
Östra herrestad
Geo-id
118113000
Tid
0 - 9999