herrestad

Forkod
58406
Namn
herrestad
Län
Östergötlands
Pastoratskod
20304
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1937 Herrestad och Källstad, 1962- Rogslösa.
Husförhörslängd
(1726), 1776-.

Administrativ historik

Namn
Herrestad (e-län)
Geo-id
58406000
Tid
0 - 9999