hidinge

Forkod
188019
Namn
hidinge
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastoratskod
41202
Pastorat
Knista.
Husförhörslängd
1775-.

Administrativ historik

Namn
Hidinge
Geo-id
188019000
Tid
0 - 9999