hillared

Forkod
156514
Namn
hillared
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
81203
Pastorat
Sexdrega.
Husförhörslängd
1809-.
Arkiv
1921 vid brand förstördes flyttningsboken 1895-1921.

Administrativ historik

Namn
Hillared
Geo-id
156514000
Tid
0 - 9999