hilleshög

Forkod
12505
Namn
hilleshög
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Pastoratskod
130601
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1942 Färentuna, 1943- (beslut 1921-2-03-10 och 1940-05-10) Sånga.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Hilleshög
Geo-id
12505000
Tid
0 - 9999