himmeta

Forkod
198302
Namn
himmeta
Län
Västmanlands
Pastoratskod
50302
Pastorat
-1921 eget, 1921-05-01-1970 Medåker, 1971- Kolsva.
Husförhörslängd
1671-.

Administrativ historik

Namn
Himmeta
Geo-id
198302000
Tid
0 - 9999