hjärnarp

Forkod
118211
Namn
hjärnarp
Alias
Jernarp
Län
Kristianstads
Pastoratskod
71404
Pastorat
Hjärnarp och Tåstarp.
Husförhörslängd
(1683), 1818-.

Administrativ historik

Namn
Hjärnarp
Geo-id
118211000
Tid
0 - 9999