Ängsö

Forkod
198014
Namn
Ängsö
Län
Västmanlands
1890-02-07 överfört Hallingön från Fogdö i Södermanlands län till Ängsö i Västmanlands län, 1950-01-01 överfört Kurön från Teda i Uppsala län till Ängsö i Västmanlands län.
Pastorat
-1930 eget, 1930-12-01(beslut 1917-07-06 och 1929-10-25) -1961 Kärrbo, 1962- Irsta.
Husförhörslängd
1660-.

Administrativ historik

Namn
Ängsö
Geo-id
198014000
Tid
0 - 9999