hjärsås

Forkod
112104
Namn
hjärsås
Län
Kristianstads
Pastoratskod
71607
Pastorat
-1961 Hjärsås och Knislinge, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1683), 1861-.
Arkiv
1895-04-30 största delen förstörd vid brand.

Administrativ historik

Namn
Hjärsås
Geo-id
112104000
Tid
0 - 9999