hjortsberga

Forkod
108109
Namn
hjortsberga
Län
Blekinge
Pastoratskod
72003
Pastorat
-1961 Hjortsberga och Edestad, 1962- Listerby.
Husförhörslängd
(1683), 1862-.

Administrativ historik

Namn
Hjortsberga
Geo-id
108109000
Tid
0 - 9999