hjulsjö

Forkod
186303
Namn
hjulsjö
Alias
Julsjö
Indelning
omkring 1640 utbruten ur Nora bergsförsamling.
Län
Örebro
Pastoratskod
50505
Pastorat
-1823 Nora stadsförsamling, 1824-1961 eget, 1962-1982 Hjulsjö och Järnboås, 1983- Hällefors.
Husförhörslängd
1766

Administrativ historik

Namn
Hjulsjö
Geo-id
186303000
Tid
1640 - 9999
pre
Nora bergs 188404002
1633 - 1639