högerud

Forkod
178404
Namn
högerud
Indelning
1646 utbruten ur Stavnäs (och Arvika) som kapellförsamling, 1830-09-19 annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastoratskod
90803
Pastorat
Stavnäs.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Högerud
Geo-id
178404000
Tid
1646 - 9999
pre
Stavnäs 178403001
0 - 1645