högestad

Forkod
128612
Namn
högestad
Län
Skåne
Pastoratskod
70506
Pastorat
-1946 Högestad och Baldringe, 1947 (beslut 1926-11-26 och 1946-06-21)-1961 Övraby, 1962- Sövestad.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.
Arkiv
1764-01-14 vid brand är den äldre kyrkoboken förstörd.

Administrativ historik

Namn
Högestad
Geo-id
128612000
Tid
0 - 9999