hogrän

Forkod
98052
Namn
hogrän
Län
Gotlands
Pastoratskod
120202
Pastorat
-1920 Vall, 1920-05-01-1961 Stenkumla, 1962- Eskelhem.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Hogrän
Geo-id
98052000
Tid
0 - 9999