hogstad

Forkod
58611
Namn
hogstad
Län
Östergötlands
Pastoratskod
20404
Pastorat
-1596 eget, 1596-1961 Högby, 1962- Väderstad.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Hogstad
Geo-id
58611000
Tid
0 - 9999