hökhuvud

Forkod
38205
Namn
hökhuvud
Alias
Brocaste
Län
Uppsala
-1889 större delen i Stockholms län, del (Sandby åtting) i Uppsala län, 1889-0524 (beslut) överfört Sandby åtting till Stockholms län, 1890-1970 helt i Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastoratskod
10304
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Hökhuvud och Skäfthammar, 1962-1971 Valö, 1972- Hökhuvud, Ekeby och Skäftharnmar.
Husförhörslängd
1745-.

Administrativ historik

Namn
Hökhuvud
Geo-id
38205000
Tid
0 - 9999