holm

Forkod
156101
Namn
holm
Indelning
omkring 1550 införlivat Östanå.
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
91102
Pastorat
-1927 Ör, 1927-05-01-1961 Holm, Skållerud och Järn, 1962Holm och Järn.
Husförhörslängd
1726- (luckor).

Administrativ historik

Namn
Holm (p-län)
Geo-id
156101000
Tid
0 - 9999