holm

Forkod
228112
Namn
holm
Indelning
senast omkring 1300 utbruten ur Liden som annexförsamling, senare kapellförsamling, 1864-11-18 åter förklarad annexförsamling.
Län
Västernorrlands
Pastoratskod
100706
Pastorat
1300-talet Liden, sedermera -1889 Indal, 1889-03-15- Liden.
Husförhörslängd
(1739), 1803-.

Administrativ historik

Namn
Holm (y-län)
Geo-id
228112000
Tid
0 - 9999