holmby

Forkod
128516
Namn
holmby
Län
Skåne
Pastoratskod
70607
Pastorat
före 1590 eget, 1590- Gårdstånga.
Husförhörslängd
(1703), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Holmby
Geo-id
128516000
Tid
0 - 9999