holmedal

Forkod
176504
Namn
holmedal
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastoratskod
90701
Pastorat
-1918 Holmedal, Karlanda, Töcksmark, Östervallskog och Västra Fågelvik, 1918-05-01-1938 Holmedal och Karlanda, 1939-1961 eget, 1962- Holmedal och Karlanda.
Husförhörslängd
(1754), 1791-.

Administrativ historik

Namn
Holmedal
Geo-id
176504000
Tid
0 - 9999