holmestad

Forkod
166104
Namn
holmestad
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30401
Pastorat
Götene.
Husförhörslängd
(1757), 1791-.
Arkiv
1807 brand.

Administrativ historik

Namn
Holmestad
Geo-id
166104000
Tid
0 - 9999