hölö

Forkod
18110
Namn
hölö
Alias
Ytterhölö
Indelning
1500-talet införlivat Överhölö.
Län
Stockholms
-1970 Södermanlands län, 1971- Stockholms län.
Pastoratskod
40603
Pastorat
-1961 eget, 1962- Hölö och Mörkö.
Husförhörslängd
1762-.

Administrativ historik

Namn
Hölö
Geo-id
18110000
Tid
0 - 9999