Annefors

Forkod
218300
Namn
Annefors
Indelning
1843 egen kyrkobokföring, 1867- ansedd som kapellförsamling, 1922-04-21 enligt KBr ej kapellförsamling, 1971-12-31 upphört som kyrkobokföringsenhet, ingår i Bollnäs.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Bollnäs.
Husförhörslängd
1843-1971.