hömb

Forkod
168518
Namn
hömb
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30603
Pastorat
förr Kungslena, åtminstone 1540- Varv.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Hömb
Geo-id
168518000
Tid
0 - 9999