höra

Forkod
168100
Namn
höra
Indelning
1803 uppgått i Järpås.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Järpås.
Husförhörslängd
1781-1836.