hörken

Forkod
186400
Namn
hörken
Indelning
1904 utbruten ur Ljusnarsberg som kapellförsamling (sedan 1892 del av Grängesberg-Hörkens kapellag), 1927-01-01 uppgått i Ljusnarsberg.
Län
Örebro
Pastorat
Ljusnarsberg.
Husförhörslängd
1892-1926.