hörkens kbfd

Forkod
186402
Namn
hörkens kbfd
Indelning
1927 inofficiellt, 1951-01-01 officiellt kbfd inom Ljusnarsbergs församling.
Län
Örebro
Pastoratskod
50503
Pastorat
Ljusnarsberg.
Husförhörslängd
1927-